Ken jij alle interactie-vaardigheden? Vanaf nu wel! - Pedagogisch Hart (2024)

 • mei 19, 2023

Belangrijke kennis en de basis van goede kinderopvang! Versterk je vaardigheden en creëer een optimale leeromgeving voor de kinderen op jouw groep.

 • Borging, Kennis en vaardigheden, Pedagogiek in de kinderopvang, Pedagogisch coach

Ken jij alle interactie-vaardigheden? Vanaf nu wel! - Pedagogisch Hart (1)

Leuk dat je er bent! Waarschijnlijk ben je hier omdat je de QR code op je mok hebt gescand. De 6 interactievaardigheden op een mok. Hoe verzin je het?

Nou, daar zit een gedachte achter. Een belangrijke slogan bij Pedagogisch Hart is: Pak je momentje!

Elke dag een kort pedagogisch momentje, elke dag even aandacht voor die belangrijke interactievaardigheden en elke dag even gedachten en ervaringen uitwisselen met je collega of studiegenoot.

Laagdrempelig

Ik ben altijd op zoek naar manieren die (toekomstige) pedagogisch professionals op een leuke en laagdrempelige manier laten leren. Zo wordt pedagogiek een onderdeel van je dagelijkse werk. En ook hier geldt: de kracht van herhaling!

Dus pak je momentje…

Natuurlijk even voor een korte pauze met een kopje koffie of thee, maar ook om stil te staan bij jouw prachtige en belangrijke vak. Hier vind je kennis en inspiratie over de 6 interactievaardigheden.

Interactief

Scroll vooral even door naar de ‘Vraag van het moment’ Deze wisselt regelmatig zodat je nieuwe dingen blijft leren. Leuk om samen met je collega’s te beantwoorden.

Waar ga jij vandaag mee aan de slag?

Het belang van goede interactie

Onze manier van communiceren met kinderen maakt het verschil! De kwaliteit van de interactie tussen pedagogisch professionals en kinderen bepaalt voor een groot deel de pedagogische kwaliteit op de groep.

Zij hebben met hun interactievaardigheden grote invloed op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen in de kinderopvang. Daarom kan er niet genoeg aandacht voor zijn!

“Goede interactie is interactie die op een kindvolgende manier bijdraagt aan het bereiken van de vier opvoedingsdoelen.”

Uit: Interactievaardigheden.

Een kindvolgende benadering van Anneke Strik en Jacqueline Schoemaker

Vraag van het moment

Die onrustige overgangsmomenten. Wat doe jij om ze soepel te laten verlopen?

Kinderen hebben vaak extra emotionele ondersteuning nodig bij overgangssituaties. Zo kan de binnenkomst op de groep voor sommige kinderen overweldigend zijn. Een druk moment waarbij je als pedagogisch professional je aandacht moet verdelen tussen ouder, kind en de andere kinderen op je groep. Kinderen moeten echt even landen en hebben jou hierbij nodig.

Overgangsmomenten en zelfsturing

Of je nu van het tafelmoment naar vrij spelen gaat, vanuit de kring de jassen aan gaat trekken of na een activiteit alles weer gaat opruimen. Tijdens overgangsmomenten bestaat het gevaar dat kinderen zich vervelen of niet goed weten wat ze moeten doen en stuurloos worden.Er kan dan veel onrust ontstaan.

Overgangsmomenten vragen veel zelfsturing van kinderen. En dat is lastig voor peuters en kleuters, want zelfsturing is bij peuters en kleuters nog volop in ontwikkeling.

Zoom samen met je collega eens in op deze overgangsmomenten. Hoe verlopen die bij jullie op de groep? Hoe ondersteun jij kinderen tijdens deze overgangsmomenten? Bespreek samen wat je hebt gezien, waar je tevreden over bent en wat je wilt verbeteren.

Welke interactievaardigheid staat hier centraal?

Even opfrissen

1. Sensitieve responsiviteit

Pik je de signalen op van kinderen en reageer je op een goede manier? Ben jij een veilige haven voor het kind? Door goed naar kinderen te kijken en te luisteren zie je of ze zich veilig, prettig en ontspannen voelen op de groep. Emotionele en fysieke veiligheid zijn voorwaarden voor ontwikkeling.

2. Respect voor autonomie

Geef jij genoeg ruimte aan kinderen? Stimuleer jij actief dat kinderen zelf iets (mogen) doen of kiezen? En dat op hun eigen manier? Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen als zij ervaren dat ze zelf iets kunnen.Kijk waar de behoeftes van kinderen liggen en probeer ze zoveel als mogelijk te volgen in tempo en interesses.

3. Structureren en leidinggeven

Kun jij op een goede manier duidelijk maken wat er van de kinderen verwacht wordt? En hoe zorg jij ervoor dat kinderen zich daar ook aan kunnen houden? Rituelen en routines dragen bij aan voorspelbaarheid. Het helpt kinderen grip te krijgen op hun omgeving. Hoe geef jij positief leiding aan je groep?

Ken jij alle interactie-vaardigheden? Vanaf nu wel! - Pedagogisch Hart (2)

4. Praten en uitleggen

Taal is enorm belangrijk bij alle interactievaardigheden. De mate waarin je dat doet, maar ook HOE je dat doet. Aankondigen, benoemen en ook het contact weer afsluiten. Praten met kinderen is altijd tweerichtingsverkeer, ongeacht de leeftijd. Praat daarom altijd MET het kind in plaats van tegen het kind. Goed luisteren hoort hier ook bij.

5. Stimuleren van ontwikkeling

Kansen grijpen en kansen creëren. Wat doe jij om de ontwikkeling te stimuleren? Is de ontwikkelingsstimulering kindvolgend en gericht op de brede ontwikkeling? Heb je daarbij oog voor het individuele kind, maar ook voor de hele groep? Kennis van de ontwikkelingsgebieden is hierbij essentieel.

6. Begeleiden van onderlinge interacties

De groep als een soort minisamenleving waarin kinderen op sociaal gebied kunnen oefenen. Hoe stimuleer jij de relaties tussen de kinderen in de groep? Iedere leeftijdsgroep heeft zijn eigen uitdagingen. Wat doe jij om er een positieve groep van te maken. Hoe geef jij leiding aan het groepsproces?

“In welke interactievaardigheid blink jij uit en welke kun je nog verbeteren?”

Wissel uit met je collega aan welke interactievaardigheid jij meer aandacht wilt geven de komende periode. Bespreek samen hoe je dit wilt inzetten op je groep. Wat wil je gaan doen en wat is daarvoor nodig? Kun je elkaar hierbij helpen? Ook een mooie vraag voor een teamoverleg!

Ken jij alle interactie-vaardigheden? Vanaf nu wel! - Pedagogisch Hart (3)

Wist je dat?

Informatie die zowel via woorden als beelden wordt gepresenteerd, wordt gemakkelijker opgeslagen dan wanneer alleen maar woorden worden gebruikt.

Op de mok staat daarom bij elke interactievaardigheid naast de tekst ook een passende afbeelding. Deze verbinding maakt dat het makkelijker wordt om iets te onthouden.

De mok als tool om de interactievaardigheden onder de aandacht te houden.

“Alles wat je aandacht geeft groeit”

Inspiratie

Binnen de interactievaardigheden zijn veel thema’s waar je over kunt leren.

Hieronder een selectie ter inspiratie voor bijvoorbeeld een persoonlijk doel, een teamdoel, een themabijeenkomst, een cursus, een studiedag, een teamoverleg, een verdieping, een blog, een spel, een coachingsvraag, een organisatiedoel enzovoort.

“Over interactievaardigheden raak je nooit uitgeleerd.”

Ter inspiratie een lange lijst met mooie onderwerpen binnen de interactievaardigheden.

1. Sensitieve responsiviteit

 • Een band opbouwen met kinderen
 • Oog hebben voor signalen
 • Contact maken
 • Overgangssituaties begeleiden
 • Omgaan met emoties (ook die van jezelf)
 • Zelfvertrouwen
 • Hoe geef je complimenten
 • Wennen
 • Huilen
 • Stress bij baby’s
 • Temperamentvol gedrag
 • Stille kinderen
 • … welke onderwerpen weet je nog meer die passen bij deze interactievaardigheid?

2. Respect voor autonomie

 • Kindvolgend werken
 • Zelfredzaamheid
 • Ontdekken
 • Keuzes geven
 • Risicovol spel
 • Ingaan op initiatieven van kinderen
 • Vertrouwen in kinderen hebben
 • Mogen helpen. Klusjes doen
 • Kinderparticipatie
 • De participatieladder van R. Hart
 • Ruimte voor vrij spel
 • Visie van Emmi Pikler
 • … welke onderwerpen zijn er nog meer die passen bij deze interactievaardigheid?

3. Structureren en leidinggeven

 • Wat is structuur bieden
 • Wat is leidinggeven
 • Jijzelf als pedagogisch professional. Welke behoefte heb jij zelf aan structuur?
 • Dagprogramma
 • Groepsorganisatie
 • Flexibiliteit
 • Taakverdeling
 • Voorspelbaarheid
 • Routines en rituelen
 • Indeling ruimte en overzicht materialen
 • Regels en afspraken op de groep
 • Voorbeeldgedrag pedagogisch professional
 • Thomas Gordon, visie op positieve communicatie
 • Omgaan met ongewenst gedrag
 • Stimuleren van gewenst gedrag
 • … welke onderwerpen zijn er nog meer die passen bij deze interactievaardigheid?

4. Praten en uitleggen

 • Taalontwikkeling
 • Non-verbale aspecten in communicatie
 • Gesprekken met kinderen
 • Benoemen
 • Ruimte geven aan kinderen voor het vertellen van hun ervaringen
 • Speelpraten, Doenpraten , Denkpraten,
 • Steunpraten
 • Actief luisteren
 • Goede vragen stellen
 • Voorlezen, rijmpjes, versjes en liedjes
 • Woordenschatontwikkeling
 • Filosoferen met kinderen
 • … welke onderwerpen zijn er nog meer die passen bij deze interactievaardigheid?

5. Stimuleren van ontwikkeling

 • Brede ontwikkeling
 • De mijlpalen van de motorische ontwikkeling
 • Zintuiglijke ontwikkeling bij baby’s
 • Aansluiten bij het kind
 • Zone van naaste ontwikkeling – Vygotsky
 • Kijken en luisteren naar kinderen
 • Spelbetrokkenheid
 • Kansen creëren en kansen grijpen
 • de 3 V’s (Verkennen-Verbinden-Verrijken)
 • Talentontwikkeling
 • Hoe goed ken je de ontwikkelingsgebieden
 • Spelontwikkeling
 • Verschillen tussen jongens – meisjes
 • Open eind materialen
 • … welke onderwerpen zijn er nog meer die passen bij deze interactievaardigheid?

6. Begeleiden van onderlinge interacties

 • Positief leidinggeven groepsproces
 • Sociaal gedrag stimuleren
 • Samenspel tussen kinderen
 • Omgaan met conflicten
 • Vriendschappen
 • Diversiteit
 • Iedereen hoort erbij
 • Pedagogisch klimaat
 • Pesten
 • Sociale vaardigheden
 • Sociogram
 • … welke onderwerpen zijn er nog meer die passen bij deze interactievaardigheid?

“Waar zou jij graag meer over leren?”

Hoe zorgen jullie voor borging?

Heel veel pedagogisch professionals hebben een training gehad over de 6 interactievaardigheden. Vol enthousiasme pas je het geleerde toe op je groep. Helaas, na een paar maanden merk je dat het alweer is weggezakt. De waan van de dag overheerst. Herkenbaar?

Om te zorgen dat je actief bezig blijft met het ontwikkelen van je interactievaardigheden is borging belangrijk. Hoe doe je dat?

Borging betekent dat succesvolle verbeteringen behouden blijven en gedeeld worden. Het wordt onderdeel van bestaande routines en het heeft daarmee een vaste plek binnen je dagprogramma. Borging betekent dat er blijvende aandacht is voor het onderwerp.

“Op welke manieren besteedt jouw organisatie of opleiding aandacht aan de

6 interactievaardigheden?”

Download Poster Interactievaardigheden

Download hier de poster met de 6 interactievaardigheden uit Pedagogisch Scheuren 2023. Hang het op locatie, in de personeelskamer, de wc of op een andere plek waar medewerkers of studenten regelmatig komen.

Blijvende aandacht is belangrijk!

Download poster

Geschreven door

Ken jij alle interactie-vaardigheden? Vanaf nu wel! - Pedagogisch Hart (4)

Esther van der Leek

Pedagoog

Schrijver

Ken jij alle interactie-vaardigheden? Vanaf nu wel! - Pedagogisch Hart (5)

Esther van der Leek

Pedagoog

Meer van Esther

Hoe goed ken jij de ouders van de kinderen op jouw groep?

Jij moet minstens 600 worden…

Waar je wiegje staat…

De 7 meest gestelde vragen over Pedagogisch Scheuren

Jaaa… ! Het is klaar… Hij is af…

Gerelateerde producten

Ken jij alle interactie-vaardigheden? Vanaf nu wel! - Pedagogisch Hart (6)

Pedagogisch ScheurenElke dag een blaadje met kennis en inspiratie voor professionals.

Ken jij alle interactie-vaardigheden? Vanaf nu wel! - Pedagogisch Hart (7)

Situatie Sparren100 Herkenbare situaties uit de kinderopvang. Wat zou jij doen?

Ken jij alle interactie-vaardigheden? Vanaf nu wel! - Pedagogisch Hart (8)

InteractievaardighedenmokVergeet nu nooit meer de 6 interactievaardigheden.

Nieuwste blogposts

Als je toch zo lekker aan het lezen bent heb ik hier nog 2 recente blog posts voor je. Enjoy!

Ben jij die warme professional?

30 december 2021

In deze blogpost deel ik mijn persoonlijke ervaring waarin ik me gefrustreerd en machteloos voel wanneer ik mezelf niet kan uitdrukken in een vreemde taal en hoe een veilige en gastvrije omgeving cruciaal is voor het effectief leren van een nieuwe taal.

Lezen

Waarom wachten? We gaan het nu gewoon doen!

2 juli 2021

“Mijn ouders nemen een tussenjaar” hoor ik mijn dochter zeggen tegen haar studiegenootje. Ik luister mee en denk: nou, niet helemaal een tussenjaar, maar toch…

Lezen

Ken jij alle interactie-vaardigheden? Vanaf nu wel! - Pedagogisch Hart (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Errol Quitzon

Last Updated:

Views: 6208

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Errol Quitzon

Birthday: 1993-04-02

Address: 70604 Haley Lane, Port Weldonside, TN 99233-0942

Phone: +9665282866296

Job: Product Retail Agent

Hobby: Computer programming, Horseback riding, Hooping, Dance, Ice skating, Backpacking, Rafting

Introduction: My name is Errol Quitzon, I am a fair, cute, fancy, clean, attractive, sparkling, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.